Verzenden & retourneren

Op deze pagina:

  • SynthCity leveringen en levertijden
  • Leveringen met en zonder BTW
  • Retourneren / herroepingsrecht
  • Ons Retouradres
  • Modelformulier herroeping

 

Voor Nederland en België maken wij gebruik van PostNL voor het versturen van uw pakket. Zodra een pakket aangemeld is voor verzending, krijgt u hierover een melding via e-mail.

Op het moment dat PostNL het pakket in ontvangst heeft genomen, ontvangt u een e-mail met de track en trace code om uw pakket te volgen. Meestal wordt uw pakket dan de volgende werkdag bezorgd. Voor België duurt het circa 2 werkdagen. Datzelfde geldt voor de meeste overige EU landen.

Mocht uw pakket ernstig beschadigd zijn, dan vragen wij u om het pakket te weigeren en SynthCity-Webshop daarvan direct op de hoogte te stellen middels een e-mail naar: [email protected]

 

Logistiek buiten de EU-landen:

Leveringen buiten de EU zijn vrijgesteld van belastingen zoals BTW. Voor zendingen buiten de EU maken wij standaard gebruik van PostNL. Op de website van PostNL zijn de transit tijden per land beschikbaar. Houd u tevens rekening met het feit dat de lokale douane procedure een hoop tijd in beslag kan nemen.

Voor spoed zendingen maken wij op aanvraag gebruik van DHL Express. Hieraan zijn hoge kosten verbonden.

 

Leveringen door PostNL en levertijden:

Leveringen binnen Nederland door PostNL:

Als uw pakket verzonden is, dan ontvangt u van ons een verzend bevestiging per e-mail gevolgd door een e-mail van PostNL.

De PostNL e-mail bevat een link naar uw unieke Track en Trace code.

Als u op deze link klikt, kunt u op de website van PostNL uw bestelling volgen.

Omdat deze mails links bevatten kunnen ze in uw SPAM box terecht komen.

Controleer voordat u contact met ons opneemt of dit het geval is.

 

Niet thuis bij eerste bezorgpoging:

De PostNL bezorger laat een kaartje met een ‘niet-thuis code’ achter.

Met deze code kunt u zelf een nieuw bezorgmoment kiezen.

Dit kan tot 22.00 uur. Als u niets doet, komt PostNL op de eerstvolgende bezorgdag (maandag t/m zaterdag) nog een keer langs.

 

Niet thuis bij tweede bezorgpoging:

Ook dan laat de bezorger een kaartje bij u achter. Hierop staat waar u uw pakket kunt ophalen.

Deze informatie vind u u op de Track & Trace link die naar u verzonden is.

 

Leveringen buiten Nederland maar binnen de EU:

Als uw pakket verzonden is, dan ontvangt u van ons een verzend bevestiging per e-mail gevolgd door een e-mail van PostNL.

De PostNL e-mail bevat een link naar uw unieke Track en Trace code.

Als u op deze link klikt, kunt u op de website van PostNL uw bestelling volgen.

Let op: Omdat deze mails links bevatten kunnen ze in uw SPAM box terecht komen.

Controleer voordat u contact met ons opneemt of dit het geval is.

 

Leveringen buiten de EU:

Als uw pakket verzonden is, dan ontvangt u van ons een verzend bevestiging per e-mail gevolgd door een e-mail van PostNL.

De PostNL e-mail bevat een link naar uw unieke Track en Trace code.

Als u op deze link klikt, kunt u op de website van PostNL uw bestelling volgen.

Let op: Omdat deze mails links bevatten kunnen ze in uw SPAM box terecht komen.

Controleer voordat u contact met ons opneemt of dit het geval is.

Buiten Nederland werkt PostNL met partners in het land van bestemming.

Uw pakket gaat eerst naar douane en dan pas naar de partner van PostNL.

De douane heeft het recht om zendingen 30 dagen vast te houden zonder opgave van redenen.

De status van uw zending kunt u volgen met behulp van de link: https://www.postnl.nl/ontvangen/pakket-ontvangen/track-en-trace/

 

Leveringen met en zonder BTW

 

Zakelijke afnemers binnen de EU:

Bent u een zakelijke afnemer binnen de EU en bent u in het bezit een geldig BTW nummer, dan kunnen wij u zonder BTW leveren. U kunt dit aangeven bij het aanmaken van een account in onze webshops door een geldig BTW nummer zonder punten en of andere leestekens in te vullen en uw land van bestemming te kiezen. Uw BTW nummer wordt dan automatisch gecontroleerd. Bij een geldig BTW nummer worden de prijzen exclusief BTW zichtbaar in uw winkelwagen en op uw bestelling en factuur.

Omdat wij in Nederland gevestigd zijn, geldt dit niet voor Nederlandse zakelijke afnemers.

 

Consument binnen de EU:

Bent u consument en woonachtig in de EU, dan leveren wij uitsluitend inclusief de Nederlandse BTW.

 

Consument of zakelijke afnemer buiten de EU:

Voor alle afnemers buiten de EU geldt vrijstelling van BTW. Door bij het aanmaken van uw account het land van bestemming te kiezen, wordt automatisch het BTW tarief op 0% ingesteld. Mocht de automatische verificatie niet succesvol verlopen, wilt u dan via e-mail contact met ons opnemen.

Retouradres:

Engineers@work
Leidsevaart 536
2014HS Haarlem

 

Herroepingsrecht:

  • Retourneren / herroepingsrecht
  • Ons Retouradres
  • Modelformulier herroeping

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op consumenten binnen de Europese Unie. Niet EU consumenten en zakelijke afnemers zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen wij u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

U dient de goederen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

 

 

Ons retouradres:

Engineers@work

Leidsevaart 536

2014 HS Haarlem

Nederland

E-mail: [email protected]

 

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: Engineers@work

Leidsevaart 536

2014 HS Haarlem

Nederland

E-mail: [email protected]

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]*

herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.